Meie koostööpartner Jüri Tenson on eluaegne mereuurija, tegelenud nii merereostuse, vetikate kui ka kalade uurimisega. Viimastel aastatel ka koolitajana Pärnu Loodusmajas (Pärnumaa aasta koolitaja 2014) ja Tartu Ülikooli Mereinstituudi Kalanduse Teabekeskuses, kus on lastele kalu õpetanud rohkem kui pooltes Eesti koolides. Lisaks veel igasugused kalafestivalid ja muu. Eelmisel aastal 5. mail toimus tore kalateemaline üritus Merelaiul, nüüd arvame et selliseid üritusi ning igasugu muidki koolitusi ja ägedaid asju võiksime ühiselt ka edaspidi korraldada, seda enam et Jüri Tenson kolis siia lähedusse elama. 

Merelaiu loodusõppe peamiseks teemaks on Pärnu Lahe veestik, mille käigus räägime mere taimestikust, kalastikust, planktonitest ning teistest mikroorganismidest ja veelindudest. Juttu tuleb ka kalapüüdmisest nüüd ja minevikus, kala puhastamisest, keskkonnakaitsest, kalade rändest ja taastootmisest. Kuna meie vetes leidub hulganisti võõrliike, siis tutvume ka nendega ning räägime ka kalakasvatusest.

Lisaks teeme lihtsamaid uuringuid – võtame mudaproovi, mõõdame hapnikusisaldust, temperatuuri ja pH-d. Hindame vee lõhna ning läbipaistvust. Kogutud materjali uurime luupide ja mikroskoopidega.

Läbi püsipreparaatide ja fotode vee-elustikust saame täpsemalt tundma ja eristama õppida erinevaid kalu. Tutvust saab teha ka kahvade, võrkude, batomeetritega ning iga programmis osaleja saab lahata ka kala.

Ilma soosingul on võimalik minna paadiga merele (kuni 12 inimest korraga), mille käigus õpime mereohutust, sõlmede tegemist ja räägime mere reostusest.

Eraldi on võimalik juurde tellida toitlustamist. Programmi Pärnumaa maitsed raames pakume kalatoite kohalikust kalast.

Programmi sisu ja täpse aja saame ühiselt kokku leppida. Võimalus kohandada ka vastavalt õppekavale.
Soovi korral saame teha jätkukoolitusena.
Lisainfo: merelaiupuhkekula@gmail.com